Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej z dnia 26.10.2020 r.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 mieszkańcy Gminy pamiętajcie –

Nie Jesteście Pozostawieni Sami Sobie!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej w ramach Akcji Społecznej „Wspieramy Seniora” pomaga seniorom powyżej 70 roku życia, którzy nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zakupić sobie artykułów podstawowej potrzeby tj. spożywczych czy środków higieny osobistej.

Pomożemy w potrzebie !

Osoby proszone są o kontakt telefoniczny z tut. Ośrodkiem od poniedziałku do soboty w godz.7.30-19.00 pod numerem telefonu 77 4387 140

lub napiszcie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej:

Wersja XML