Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolskie przeciw Covid-19

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach projektu „Opolskie przeciw Covid-19” przekazał Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej 120 sztuk zestawów domowych do ochrony osobistej przeciw COVID-19 dedykowanych osobom starszym, niepełnosprawnym i ubogim z terenu Gminy Biała, które znajdują się w grupie najwyższego ryzyka w związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną pandemią COVID-19.

Każdy zestaw zawiera:

Wersja XML