Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podczas epidemii COVID-19 po raz kolejny wspieramy mieszkańców Gminy Biała!

Podczas epidemii COVID-19 po raz kolejny wspieramy mieszkańców Gminy Biała!

W czasie pandemii pomagamy osobom niesamodzielnym, starszym i niepełnosprawnym.
Jeżeli uważasz, że ktoś wymaga naszego wsparcia, nie czekaj dłużej, działaj i skontaktuj się z OPS w Białej, dostępnym pod nr telefonu 77 4387140 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Działania realizowane są w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni” – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” oraz umowie podpisanej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

 

 

Wersja XML