Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zestawy ochrony osobistej dla mieszkańców gminy

Gmina Biała otrzymała zestawy domowej ochrony przeciw COVID-19 dedykowanych osobom starszym i niepełnosprawnym z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w ramach Projektu „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług
mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
Zestawy są rozdysponowane wśród mieszkańców gminy.

Każdy zestaw zawiera:

 

 

 

Wersja XML