Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w stanie epidemii

Wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 wpłynął m.in. na zakres i możliwości udzielania pomocy oraz podejmowania interwencji w rodzinach doświadczających przemocy, w tym objętych procedurą „Niebieskie Karty”. W czasie epidemii izolacja i brak kontaktów z innymi osobami sprzyjają nasilaniu się aktów przemocy domowej. Epidemia koronawirusa na skutek wspólnej izolacji członków rodzin, w których występuje przemoc, zwiększyła zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc i interwencję. Pomimo ogłoszonego stanu epidemii, w celu ochrony osób pokrzywdzonych przed skutkami przemocy w Gminie Biała osoby doznające przemocy w rodzinie a także świadkowie przemocy mogą otrzymać pomoc i wsparcie.

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą uzyskać pomoc w instytucjach udzielających wsparcia w bezpośrednim kontakcie, w formie zdalnej – telefonicznie lub za pomocą dostępnych aplikacji internetowych.

Dostępne instytucje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Zespół Interdyscyplinarny w Białej. ulica Prudnicka 29, 48­-210 Biała, tel./fax 077 4387140.

Ośrodek Pomocy Społecznej, ulica Prudnicka 29, 48­-210 Biała, tel./fax 077 4387140.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ulica Kościuszki 55A, 48-­200 Prudnik, tel. 077 4364700,

TELEFON ZAUFANIA 77 436 47 00 czynny poniedziałek – piątek :7.30 – 19.30

Posterunek Policji w Białej, ul. Prudnicka 29A, 48-­210 Biała, tel. 478629700

  1. Dzielnicowy - Łukasz Kraś, tel. 478629713,
  2. Dzielnicowy - Arkadiusz Krupiński, tel. 478629712.

Komenda Powiatowa Policji, ul. Skowrońskiego 39, 48­-200 Prudnik, tel. 77 4341803.

Dyżurny w Prudniku tel. 478629203, 478629204.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej

Urząd Miejski, 48-­210 Biała ul. Rynek 1, tel. 77 4388533 lub 77 4388531
godziny urzędowania: poniedziałek: 8.00 – 16.00 wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Nieodpłatna pomoc prawna:

Bezpłatne aplikacje mobilne:

Wersja XML