Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z życia Klubu Senior+

W ramach projektu pn.: ,, Nie Sami Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne’’ – II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna seniorzy z Gminy Białą wzięli udział w 5- dniowym turnusie społeczno – kulturalnym po Polsce (Ochotnica Dolna, Szczawnica, Zakopane, Dębno Podhalańskie, Stary Sącz).

Celem wyjazdu była aktywizacja i integracja osób starszych, aktywny wypoczynek połączony z nauką, zapoznanie seniorów z historią, kulturą i dziedzictwem kulturowym Polski.

 

 


Malowanie kamieni i robienie kwiatów

 

 


Wycieczka do Pokrzywnej

 

 


Wspólne biesiadowanie

 

 


Zajęcia z fizjoterapii w Klubie Senior+

 

 


Wspólne grillowanie podczas Dni Otwartych w Klubie Senior+

 

 


„Senior+” na wycieczce w Mosznej

 

 

Wersja XML