Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie polsko-czeskie z udziałem seniorów z Klubu Senior+ w Białej pt. "Mało znane oblicza Białej"

W dniu 10.04.2022r. odbyło się spotkanie polsko – czeskie z udziałem seniorów z Klubu Senior+ w Białej pt. "Mało znane oblicza Białej" - w ramach projektu "Poznaj Swojego Sąsiada". Podczas spotkania seniorzy uczestniczyli w warsztatach z digitalizacji historycznych dokumentów oraz zwiedzali wybrane zabytki w Białej.

 

 

Wersja XML