Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Terminy wydawania żywności - lipiec 2020

  Data publikacji: 15-07-2020 00:19
 • „Inkubator szczęścia” - spotkanie integracyjne z uczestnikami z dnia 17.06.2020 r

  Brak opisu obrazka
  Gmina Biała/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej w ramach umowy Partnerskiej z Fundacją "Rodzinna Stacja" realizuje projekt pn. "Inkubator szczęścia", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
  Data publikacji: 23-06-2020 22:37
 • Ogłoszenie o naborze mieszkańców do mieszkania wspieranego

  Brak opisu obrazka
  Oferty kandydatów do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym można składać w terminie od 18.06.2020 r. do 26.06.2020 r.
  Data publikacji: 16-06-2020 15:36
 • Terminy wydawania żywności - maj, czerwiec 2020

  Data publikacji:
 • Ustawa antyprzemocowa

  Brak opisu obrazka
  W czwartek, 30 kwietnia 2020 sejm uchwalił przygotowaną przed ministerstwo sprawiedliwości ustawę antyprzemocową. Sprawcy przemocy domowej będą natychmiast izolowani przez policję bądź żandarmerię wojskową. Winny stosowania przemocy dostanie też zakaz zbliżania się do ofiar. Te sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą.
  Data publikacji: 04-05-2020 20:19
 • Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój parasol”

  Brak opisu obrazka
  Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).
  Data publikacji: 04-05-2020 20:13
 • Inkubator Szczęścia

  Gmina Biała, w imieniu której realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej realizuje projekt „Inkubator Szczęścia” w partnerstwie z Fundacją „Rodzinna Stacja” (Partner Wiodący)
  Data publikacji: 15-04-2020 13:18
 • Apel „Pomoc dla Pogorzelców”

  Tragedia dotknęła 5 osobową rodzinę z Olbrachcic, w pożarze utracili oni prawie cały swój dobytek. Ogłaszamy zbiórkę przedmiotów użytkowych. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białej pod nr. 77 4387 - 140
  Data publikacji:
 • KOMUNIKAT - SENIOR+

  W związku z zaleceniem Wojewody Opolskiego z dnia 24 marca 2020 r., w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przedłuża się zawieszenie działalności Klubu Senior + w Białej do 24 maja 2020 r.
  Data publikacji: 25-03-2020 23:06
 • Apel Burmistrza Białej z dnia 17 marca 2020 r.

  Data publikacji: 18-03-2020 14:08
Wersja XML