Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • UWAGA! Pomoc dla osób objętych kwarantanną

  Brak opisu obrazka
  Jesteś objęty kwarantanną i potrzebujesz wsparcia w zaspakajaniu swoich podstawowych potrzeb życiowych tj. zakupu żywność, czy leków, a nikt bliski nie może Ci pomóc? Zadzwoń lub napisz do Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej. adres: ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała, telefon kontaktowy: 77 4387-140, e-mail: ops@biala.gmina.pl
  Data publikacji: 16-10-2020 20:41
 • 22.09.2020 (WTOREK) O GODZ. 11.00 - OPS BIAŁA

  Brak opisu obrazka
  SPOTKANIE GRUPY SAMOPOMOCOWEJ W RAMACH PROJEKTU „ BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA – WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ – III EDYCJA
  Data publikacji: 21-09-2020 14:33
 • Terminy wydawania żywności - sierpień 2020

  Data publikacji: 19-08-2020 18:49
 • Terminy wydawania żywności - lipiec 2020

  Data publikacji: 15-07-2020 00:19
 • „Inkubator szczęścia” - spotkanie integracyjne z uczestnikami z dnia 17.06.2020 r

  Brak opisu obrazka
  Gmina Biała/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej w ramach umowy Partnerskiej z Fundacją "Rodzinna Stacja" realizuje projekt pn. "Inkubator szczęścia", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
  Data publikacji: 23-06-2020 22:37
 • Ogłoszenie o naborze mieszkańców do mieszkania wspieranego

  Brak opisu obrazka
  Oferty kandydatów do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym można składać w terminie od 18.06.2020 r. do 26.06.2020 r.
  Data publikacji: 16-06-2020 15:36
 • Terminy wydawania żywności - maj, czerwiec 2020

  Data publikacji:
 • Ustawa antyprzemocowa

  Brak opisu obrazka
  W czwartek, 30 kwietnia 2020 sejm uchwalił przygotowaną przed ministerstwo sprawiedliwości ustawę antyprzemocową. Sprawcy przemocy domowej będą natychmiast izolowani przez policję bądź żandarmerię wojskową. Winny stosowania przemocy dostanie też zakaz zbliżania się do ofiar. Te sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą.
  Data publikacji: 04-05-2020 20:19
 • Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój parasol”

  Brak opisu obrazka
  Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).
  Data publikacji: 04-05-2020 20:13
 • Inkubator Szczęścia

  Gmina Biała, w imieniu której realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej realizuje projekt „Inkubator Szczęścia” w partnerstwie z Fundacją „Rodzinna Stacja” (Partner Wiodący)
  Data publikacji: 15-04-2020 13:18
Wersja XML