Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
661954694990527454894430700036510000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347129533087305631483410408446014476665042654530
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
289623663648306524362468274131444632298130533876
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
206719422021203519752050169318471989233719272005
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
216717852025164416161473144614031254181017122067
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
165889098196078580798213101297119716471668
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
60293015968771019981130812271599154712321100
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8134172188293579364385507603678605
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000140
 1. Dane kontaktowe
  Wyświetleń: 43593
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 6880
 3. Pomoc Społeczna
  Wyświetleń: 6687
 4. Zespół interdyscyplinarny
  Wyświetleń: 6348
 5. Świadczenia Rodzinne
  Wyświetleń: 4951
 6. Statut
  Wyświetleń: 4879
 7. Dokumenty wymagane przez ROPS do wniosków o świadczenie wychowawcze (500+)
  Wyświetleń: 4774
 8. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4375
 9. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4066
 10. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3949
 11. Aktualności
  Wyświetleń: 3887
 12. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3762
 13. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3595
 14. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3492
 15. Świadczenie wychowawcze "500+"
  Wyświetleń: 3383
 16. Instytucje udzielające pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 3211
 17. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3204
 18. Pomoc żywnościowa dla osób i rodzin z terenu miasta i gminy Biała
  Wyświetleń: 3171
 19. Spis placówek udzielających schronienia i pomocy ofiarom przemocy domowej w woj. opolskim
  Wyświetleń: 3107
 20. Świadczenia Wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 3080
 21. Nabór pracowników
  Wyświetleń: 2910
 22. Ważne strony
  Wyświetleń: 2902
 23. Osobisty plan bezpieczeństwa dla osób doznających przemocy
  Wyświetleń: 2693
 24. ŚWIADCZENIE "DOBRY START"
  Wyświetleń: 2671
 25. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2428
 26. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 2360
 27. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - instytucje udzielające pomocy i wsparcia
  Wyświetleń: 2289
 28. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2229
 29. "POMOC ŻYWNOŚCIOWA" 2014-2020
  Wyświetleń: 2168
 30. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2070
 31. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2029
 32. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2023
 33. Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1960
 34. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 1918
 35. Apel dotyczący okresu zimowego
  Wyświetleń: 1903
 36. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1871
 37. Informacja dotycząca terminu wypłat zasiłków stałych
  Wyświetleń: 1867
 38. Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna
  Wyświetleń: 1620
 39. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 1606
 40. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1577
 41. Realizowane projekty
  Wyświetleń: 1526
 42. Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 1436
 43. Do pobrania
  Wyświetleń: 1364
 44. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Wyświetleń: 1259
 45. Stypendia i zasiłki szkolne
  Wyświetleń: 1181
 46. APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY BIAŁA
  Wyświetleń: 1150
 47. 500 plus - termin składania wniosków
  Wyświetleń: 1090
 48. 500 plus - termin składania wniosków
  Wyświetleń: 1071
 49. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 1050
 50. Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne".
  Wyświetleń: 1038
 51. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1032
 52. Pomoc dla osób i rodzin doznających przemocy w rodzinie świadczona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudnik
  Wyświetleń: 971
 53. Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 970
 54. Procedura „Niebieskiej Karty”
  Wyświetleń: 944
 55. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 876
 56. Uwaga na oszustów. Zachowaj ostrożność, nie stań się ofiarą przestępców!!!!
  Wyświetleń: 863
 57. Inspektor ds. kadr
  Wyświetleń: 861
 58. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH A ZAGROŻENIA ZJAWISKIEM PRZEMOCY W RODZINIE
  Wyświetleń: 826
 59. Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 824
 60. Efekty pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego - Podprogram 2018
  Wyświetleń: 800
 61. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 798
 62. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON)
  Wyświetleń: 781
 63. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 766
 64. Klub Senior +
  Wyświetleń: 751
 65. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 750
 66. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 734
 67. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 711
 68. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH A ZAGROŻENIA ZJAWISKIEM PRZEMOCY W RODZINIE
  Wyświetleń: 707
 69. Usługi opiekuńcze
  Wyświetleń: 692
 70. Przebudowa i remont dwóch lokali mieszkalnych na terenie miasta Biała
  Wyświetleń: 668
 71. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 637
 72. Informacja dotycząca dystrybucji Podprogramu 2019
  Wyświetleń: 602
 73. Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych
  Wyświetleń: 597
 74. Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 595
 75. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 551
 76. Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej
  Wyświetleń: 495
 77. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 465
 78. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
  Wyświetleń: 440
 79. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska w ramach realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 435
 80. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 407
 81. Podprogram 2019
  Wyświetleń: 382
 82. UWAGA KOMUNIKAT
  Wyświetleń: 380
 83. KOMUNIKAT - SENIOR+
  Wyświetleń: 283
 84. Apel Burmistrza Białej z dnia 17 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 271
 85. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 224
 86. Nabór uczestników Klubu Senior +
  Wyświetleń: 214
 87. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON) na rok 2020
  Wyświetleń: 192
 88. Inkubator Szczęścia
  Wyświetleń: 191
 89. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2020
  Wyświetleń: 184
 90. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych na rok 2020
  Wyświetleń: 181
 91. Terminy wydawania żywności - lipiec 2020
  Wyświetleń: 114
 92. Ogłoszenie o naborze mieszkańców do mieszkania wspieranego
  Wyświetleń: 113
 93. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 96
 94. Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii
  Wyświetleń: 96
 95. Fundusz Alimentacyjny
  Wyświetleń: 81
 96. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 70
 97. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 68
 98. Świadczenie Dobry start 300+
  Wyświetleń: 49
 99. Specjalny zasiłek opiekuńczy
  Wyświetleń: 46
 100. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 37
 101. Świadczenie wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 37
 102. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
  Wyświetleń: 36
 103. Świadczenie pielęgnacyjne
  Wyświetleń: 35
 104. Zasiłek pielęgnacyjny
  Wyświetleń: 35
 105. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  Wyświetleń: 33
 106. Świadczenie rodzicielskie
  Wyświetleń: 33
 107. Świadczenie rodzicielskie
  Wyświetleń: 32
 108. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
  Wyświetleń: 32
 109. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  Wyświetleń: 31
 110. Świadczenia opiekuńcze
  Wyświetleń: 31
 111. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 30
 112. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  Wyświetleń: 28
 113. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 24
 114. Działania wobec dłużnika
  Wyświetleń: 21
 115. Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja
  Wyświetleń: 13
Wersja XML