Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 • Występy naszych Seniorów z Klubu Senior + w Białej w Dziennym Domu Seniora + w Głogówku oraz na spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w Przysieczy.

  wystepy 1.jpeg
  Data publikacji:
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON) - edycja 2023

  Data publikacji: 13-02-2023 15:19
 • Walentynki w Klubie Senior+

  W naszym Klubie Senior + rozpoczęły się już przygotowania do walentynek...
  Data publikacji:
 • Nowo powstałe miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego

  ligota 2.jpeg
  W nowo powstałym miejscu do aktywnego spędzania czasu wolnego w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020 cyklicznie odbywają się zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci oraz spotkania rodziców z pracownikiem socjalnym. Ponadto rodzice mogą korzystać z sali do ćwiczeń.
  Data publikacji:
 • „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”

  PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020
  Data publikacji:
 • Podprogram 2021 Plus

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej we współpracy z Bankiem Żywności w Opolu po raz kolejny przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2021 Plus. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2021 Plus jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.
  Data publikacji: 24-01-2023 13:21
 • Spotkanie noworoczne w dniu 5 stycznia 2023 r.

  spotkanie noworoczne 2.jpeg
  W dniu 5 stycznia 2023 r. z inicjatywy Burmistrza Białej Edwarda Plicko przy współpracy z Kierownikiem Ośrodkiem Pomocy Społecznej Marią Klimowicz zorganizowano spotkanie noworoczne dla osób samotnych z Gminy Białej. W trakcie uczestnicy spotkania przy poczęstunku wysłuchali występu klubu „Senior +” z Białej oraz wspólnie kolędowali.
  Data publikacji:
 • Seminarium z kluczowych sfer rozwoju określonych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016–2022

  Seminarium 6.jpeg
  W dniu 16.12.20222r. w Centrum Społeczno–Kulturalnym w Białej odbyło się Seminarium z kluczowych sfer rozwoju określonych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016–2022 w ramach projektu ,,Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju ekonomii społecznej’’ sfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białej.
  Data publikacji: 19-12-2022 01:13
 • Dodatek elektryczny

  Data publikacji: 30-11-2022 23:29

 

Wersja XML