Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 • Happening - "Życie bez używek - żyjemy bezpiecznie"

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 15-06-2021 10:56
 • Terminy wydawania żywności - czerwiec 2021

  Data publikacji: 09-06-2021 06:03
 • Siłą jest dialog

  Pomagamy osobom w konflikcie odnaleźć skuteczne rozwiązanie dzięki najwyższym standardom mediacji.
  Data publikacji: 12-05-2021 09:03
 • Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

  Nabór chętnych osób do programu. Gmina Biała przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
  Data publikacji: 07-05-2021 00:14
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  Brak opisu obrazka
  1 kwietnia w Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkich mieszkańców Polski (zarówno Polaków – także tych, którzy w czasie trwania spisu przebywają za granicą, jak i cudzoziemców).
  Data publikacji: 19-04-2021 06:55
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w stanie epidemii

  Brak opisu obrazka
  Wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 wpłynął m.in. na zakres i możliwości udzielania pomocy oraz podejmowania interwencji w rodzinach doświadczających przemocy, w tym objętych procedurą „Niebieskie Karty”. W czasie epidemii izolacja i brak kontaktów z innymi osobami sprzyjają nasilaniu się aktów przemocy domowej. Epidemia koronawirusa na skutek wspólnej izolacji członków rodzin, w których występuje przemoc, zwiększyła zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc i interwencję. Pomimo ogłoszonego stanu epidemii, w celu ochrony osób pokrzywdzonych przed skutkami przemocy w Gminie Biała osoby doznające przemocy w rodzinie a także świadkowie przemocy mogą otrzymać pomoc i wsparcie.
  Data publikacji: 17-03-2021 01:36
 • Zestawy ochrony osobistej dla mieszkańców gminy

  Brak opisu obrazka
  Gmina Biała otrzymała zestawy domowej ochrony przeciw COVID-19 dedykowanych osobom starszym i niepełnosprawnym z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w ramach Projektu „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”. Zestawy są rozdysponowane wśród mieszkańców gminy.
  Data publikacji: 13-01-2021 22:42
 • W dniu 24 grudnia 2020r. (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej będzie nieczynny

  Data publikacji: 23-12-2020 00:38
 • Opolskie przeciw Covid-19

  Data publikacji: 10-12-2020 00:32

 

 

Wersja XML