Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  Brak opisu obrazka
  1 kwietnia w Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkich mieszkańców Polski (zarówno Polaków – także tych, którzy w czasie trwania spisu przebywają za granicą, jak i cudzoziemców).
  Data publikacji: 19-04-2021 06:55
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w stanie epidemii

  Brak opisu obrazka
  Wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 wpłynął m.in. na zakres i możliwości udzielania pomocy oraz podejmowania interwencji w rodzinach doświadczających przemocy, w tym objętych procedurą „Niebieskie Karty”. W czasie epidemii izolacja i brak kontaktów z innymi osobami sprzyjają nasilaniu się aktów przemocy domowej. Epidemia koronawirusa na skutek wspólnej izolacji członków rodzin, w których występuje przemoc, zwiększyła zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc i interwencję. Pomimo ogłoszonego stanu epidemii, w celu ochrony osób pokrzywdzonych przed skutkami przemocy w Gminie Biała osoby doznające przemocy w rodzinie a także świadkowie przemocy mogą otrzymać pomoc i wsparcie.
  Data publikacji: 17-03-2021 01:36
 • Zestawy ochrony osobistej dla mieszkańców gminy

  Brak opisu obrazka
  Gmina Biała otrzymała zestawy domowej ochrony przeciw COVID-19 dedykowanych osobom starszym i niepełnosprawnym z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w ramach Projektu „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”. Zestawy są rozdysponowane wśród mieszkańców gminy.
  Data publikacji: 13-01-2021 22:42
 • W dniu 24 grudnia 2020r. (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej będzie nieczynny

  Data publikacji: 23-12-2020 00:38
 • Opolskie przeciw Covid-19

  Data publikacji: 10-12-2020 00:32
 • Podczas epidemii COVID-19 po raz kolejny wspieramy mieszkańców Gminy Biała!

  Data publikacji: 10-12-2020 00:36
 • Zaświadczenia o dochodach do Programu „Czyste powietrze”

  Data publikacji: 13-11-2020 13:27
 • KOMUNIKAT Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej z dnia 26.10.2020 r.

  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 mieszkańcy Gminy pamiętajcie – Nie Jesteście Pozostawieni Sami Sobie!
  Data publikacji: 26-10-2020 15:09
 • UWAGA! Pomoc dla osób objętych kwarantanną

  Brak opisu obrazka
  Jesteś objęty kwarantanną i potrzebujesz wsparcia w zaspakajaniu swoich podstawowych potrzeb życiowych tj. zakupu żywność, czy leków, a nikt bliski nie może Ci pomóc? Zadzwoń lub napisz do Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej. adres: ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała, telefon kontaktowy: 77 4387-140, e-mail: ops@biala.gmina.pl
  Data publikacji: 16-10-2020 20:41

 

 

Wersja XML