Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności strona www

 • Zaświadczenia o dochodach do Programu „Czyste powietrze”

  Data publikacji: 13-11-2020 13:27
 • KOMUNIKAT Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej z dnia 26.10.2020 r.

  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 mieszkańcy Gminy pamiętajcie – Nie Jesteście Pozostawieni Sami Sobie!
  Data publikacji: 26-10-2020 15:09
 • UWAGA! Pomoc dla osób objętych kwarantanną

  Brak opisu obrazka
  Jesteś objęty kwarantanną i potrzebujesz wsparcia w zaspakajaniu swoich podstawowych potrzeb życiowych tj. zakupu żywność, czy leków, a nikt bliski nie może Ci pomóc? Zadzwoń lub napisz do Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej. adres: ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała, telefon kontaktowy: 77 4387-140, e-mail: ops@biala.gmina.pl
  Data publikacji: 16-10-2020 20:41
 • Happening „Razem na rzecz sprawiedliwości społecznej i środowiskowej dla wszystkich”

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 16-10-2020 09:17
 • „Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” pierwsze spotkanie grupy samopomocowej

  Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny  i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020. 
  Data publikacji: 25-09-2020 08:18
 • 22.09.2020 (WTOREK) O GODZ. 11.00 - OPS BIAŁA

  Brak opisu obrazka
  SPOTKANIE GRUPY SAMOPOMOCOWEJ W RAMACH PROJEKTU „ BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA – WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ – III EDYCJA
  Data publikacji: 21-09-2020 14:33
 • "Święto Pieczonego Ziemniaka"

  Brak opisu obrazka
  16.09.2020 r. odbyło się „Święto Pieczonego Ziemniaka” zorganizowane dla dzieci z gminy Biała na placu rekreacyjno – sportowym za Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białej. Zabawę z dziećmi poprowadził animator. Konkurs Komendy Powiatowej Policji w Prudniku „Baw się bezpiecznie” miał wielu entuzjastów. Ponadto w trakcie imprezy odbył się pokaz pojazdów Policyjnych, konkurs plastyczny oraz wytworów artystycznych, gdzie w roli głównej był „Ziemniak”. Poczęstunek i słodkości dodatkowo uatrakcyjniły imprezę.
  Data publikacji: 20-09-2020 23:52
 • Happening „Nie jesteśmy sami”

  Brak opisu obrazka
  W dniu 29.08.2020r. odbyła się impreza „Pożegnanie wakacji”, w ramach której zorganizowano happening. Organizatorami wydarzenia była: Gmina Biała, Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, Gminne Centrum Kultury w Białej, Fundacja Rodzinna Stacja oraz Bank Żywności w Opolu. W trakcie happeningu odbyły się warsztaty teatralne prowadzone przez Panią Olgę Pęczak, aktorkę filmową i teatralną, recital wokalno-instrumentalny zaprezentowany przez Magdalenę Gnielkę oraz występ Chóru „ZGODA” z Chrzelic z repertuarem biesiadnym.  
  Data publikacji: 08-09-2020 08:13
 • „KTOTO- Zrozumieć Alzheimera”

  Brak opisu obrazka
  W dniu 04.09.2020r. mieszkańcy Gmina Biała uczestniczyli w bezpłatnym szkoleniu „W czasie COVID-19 i nie tylko” organizowanym przez Fundację „KTOTO- Zrozumieć Alzheimera” w ramach autorskiego Projektu „V Opolska Akademia Opiekunów-Edycja specjalna”.
  Data publikacji: 08-09-2020 08:05
 • „Senior+” na wycieczce w Mosznej

  Brak opisu obrazka
  W dniu 26 sierpnia 2020 roku uczestnicy „ Senior+” Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej wzięli udział w jednodniowej wycieczce krajoznawczej do jednego z najpiękniejszych zabytków ziemi opolskiej - Zamku w Mosznej.
  Data publikacji: 08-09-2020 00:37
Wersja XML