Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności strona www

 • „Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” pierwsze spotkanie grupy samopomocowej

  Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny  i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020. 
  Data publikacji: 25-09-2020 08:18
 • 22.09.2020 (WTOREK) O GODZ. 11.00 - OPS BIAŁA

  Brak opisu obrazka
  SPOTKANIE GRUPY SAMOPOMOCOWEJ W RAMACH PROJEKTU „ BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA – WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ – III EDYCJA
  Data publikacji: 21-09-2020 14:33
 • "Święto Pieczonego Ziemniaka"

  Brak opisu obrazka
  16.09.2020 r. odbyło się „Święto Pieczonego Ziemniaka” zorganizowane dla dzieci z gminy Biała na placu rekreacyjno – sportowym za Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białej. Zabawę z dziećmi poprowadził animator. Konkurs Komendy Powiatowej Policji w Prudniku „Baw się bezpiecznie” miał wielu entuzjastów. Ponadto w trakcie imprezy odbył się pokaz pojazdów Policyjnych, konkurs plastyczny oraz wytworów artystycznych, gdzie w roli głównej był „Ziemniak”. Poczęstunek i słodkości dodatkowo uatrakcyjniły imprezę.
  Data publikacji: 20-09-2020 23:52
 • Happening „Nie jesteśmy sami”

  Brak opisu obrazka
  W dniu 29.08.2020r. odbyła się impreza „Pożegnanie wakacji”, w ramach której zorganizowano happening. Organizatorami wydarzenia była: Gmina Biała, Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, Gminne Centrum Kultury w Białej, Fundacja Rodzinna Stacja oraz Bank Żywności w Opolu. W trakcie happeningu odbyły się warsztaty teatralne prowadzone przez Panią Olgę Pęczak, aktorkę filmową i teatralną, recital wokalno-instrumentalny zaprezentowany przez Magdalenę Gnielkę oraz występ Chóru „ZGODA” z Chrzelic z repertuarem biesiadnym.  
  Data publikacji: 08-09-2020 08:13
 • „KTOTO- Zrozumieć Alzheimera”

  Brak opisu obrazka
  W dniu 04.09.2020r. mieszkańcy Gmina Biała uczestniczyli w bezpłatnym szkoleniu „W czasie COVID-19 i nie tylko” organizowanym przez Fundację „KTOTO- Zrozumieć Alzheimera” w ramach autorskiego Projektu „V Opolska Akademia Opiekunów-Edycja specjalna”.
  Data publikacji: 08-09-2020 08:05
 • „Senior+” na wycieczce w Mosznej

  Brak opisu obrazka
  W dniu 26 sierpnia 2020 roku uczestnicy „ Senior+” Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej wzięli udział w jednodniowej wycieczce krajoznawczej do jednego z najpiękniejszych zabytków ziemi opolskiej - Zamku w Mosznej.
  Data publikacji: 08-09-2020 00:37
 • Terminy wydawania żywności - sierpień 2020

  Data publikacji: 19-08-2020 18:49
 • „NIE- SAMI- DZIELNI- ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH OSOBY NIESAMODZIELNE”

  Brak opisu obrazka
  W dniu 24.07.2020r. nastąpiło uroczyste otwarcie 2 mieszkań wspomaganych dla osób z terenu Gminy Biała. Mieszkania utworzone w ramach projektu partnerskiego „Nie- Sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.
  Data publikacji: 27-07-2020 21:14
 • Terminy wydawania żywności - lipiec 2020

  Data publikacji: 15-07-2020 00:19
 • „Inkubator szczęścia” - spotkanie integracyjne z uczestnikami z dnia 17.06.2020 r

  Brak opisu obrazka
  Gmina Biała/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej w ramach umowy Partnerskiej z Fundacją "Rodzinna Stacja" realizuje projekt pn. "Inkubator szczęścia", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
  Data publikacji: 23-06-2020 22:37
Wersja XML